SCIOS Scope 12 inspectie (o.a. NEN)


Met de toename van het aantal zonnestroominstallaties en de soms beperkte kwaliteit van de installatiebedrijven, nemen de risico's en de schadelast toe.

De Scope 12 inspectie is ontwikkeld op initiatief van:
• het Verbond van Verzekeraars
• de branchevereniging HollandSolar
• de brancheorganisaties iKeur
• de brancheorganisaties Techniek Nederland

en wordt uitgevoerd door SCIOS-gecertificeerde bedrijven. Zie hier.

De inspectie is vooral gericht op de kwaliteit van de aanleg: voldoet de installatie aan de instructies van de fabrikant en de geldende normen (o.a. NEN 1010, NEN-EN-IEC 62446-1, NEN-EN-IEC 61439-1, NEN-EN-IEC 62305, NEN 3140).

Onderdelen die bij de inspectie onder andere aan de orde komen zijn:
• controle van de tekeningen en documenten
• visuele inspectie van de installatie
• controle op de technische staat van de installatie
• controle van de draagkracht van de bouwkundige constructie
• controle van de ventilatie van in-dak systemen
• controle van de bekabeling
• electrische metingen van de installatie
• opnamemeting van de zonnestraling
• controle van de positionering en hellingshoek van de panelen
• aanraakveiligheid en brandveiligheid