Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING
Deze privacy verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die GroenerLicht verwerkt. Wanneer je klant wordt van GroenerLicht of om een andere reden persoonsgegevens aan GroenerLicht verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om deze in lijn met deze privacy verklaring en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018 te verwerken.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
GroenerLicht • de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) • Hallseweg 21 • 6964AJ Hall
KvK: 73901369 • E-mail: info@groenerlicht.nl

2. Welke gegevens verwerkt GroenerLicht en voor welk doel
2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
a) voor- en achternaam;
b) adresgegevens;
c) telefoonnummer en emailadres;
d) BSN, geslacht, geboortedatum en IBAN;
e) kopie van legitimatie, energierekening en bankpas;
f) inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) voor belastingdienst.nl;
g) inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) voor energieleveren.nl;

2.2 GroenerLicht verwerkt de sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) naam, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres worden gebruikt voor advies-/offerte-/order-/bezoek-communicatie;
b) naam, adresgegevens en emailadres worden gebruikt voor het versturen van informatie over diensten en activiteiten van GroenerLicht;
c) naam, adresgegevens, BSN, geslacht, geboortedatum, IBAN, kopie van legitimatie/energierekening/bankpas en inloggegevens worden gebruikt voor de BTW terugvraag procedure bij de belastingdienst;
d) naam, adresgegevens, emailadres en inloggegevens worden gebruikt voor het registreren van de zonnepanelen bij de netwerkbeheerder;
 
Email berichtgeving:
GroenerLicht gebruikt je naam en emailadres om je de nieuwsbrief van GroenerLicht te versturen met informatie over activiteiten, diensten, aanbiedingen en andere interessante zaken met betrekking tot zonne-energie. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
 
3. Bewaartermijnen
GroenerLicht verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
 
4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft GroenerLicht passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens worden deze niet overhandigd aan derden.
 
5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de funcionaris gegevensbescherming (FG) van GroenerLicht kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te verhuizen of te verwijderen. GroenerLicht zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een week na ontvangst hierover informeren.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in art. 2, kan je eveneens contact opnemen met genoemde FG.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop GroenerLicht je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.
5.4 Eventuele vragen of opmerkingen over deze privacy verklaring kunnen worden gericht aan de FG van GroenerLicht via info@groenerlicht.nl.
 
6. Wijzigingen
Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.groenerlicht.nl bekend gemaakt.

Cookie beleid
GroenerLicht maakt geen gebruik van 'cookies'.